Certyfikaty

Jesteśmy prężnie działającym przedsiębiorstwem, świadczącym usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego na terenie całego kraju.

Zgodnie z prawem, do wykonywania naszej działalności transportowej posiadamy niezbędne certyfikaty, licencje i ubezpieczenia:

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument, który potwierdza posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Licencja to decyzja administracyjna wydana przez ministra właściwego do spraw transportu lub określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym na sumę gwarancyjną 300 000 euro.

Kliknij, żeby pobrać aktualne OC przewoźnika.

cer-1
cer-2
cer-3

DANE KONTAKTOWE

Przedsiębiorstwo Transportu Specjalistycznego "DRAWA"
Tomasz Czernik

tel. 606 921 863 Tomasz Czernik
tel. 724 551 755 Marcin Goździk
fax. 042 226 90 67

e-mail: biuro@drawa-transport.pl
e-mail: drawatransport@onet.pl